Xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Lên top