Đề xuất một số trường hợp đặc biệt được tái ứng cử ĐBQH khóa XV

Phó Trưởng ban Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: Phạm Đông
Phó Trưởng ban Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: Phạm Đông
Phó Trưởng ban Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: Phạm Đông
Lên top