Quốc hội kiện toàn một số chức danh Nhà nước tại Kỳ họp 11 vào cuối tháng 3

Phiên họp 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh QH
Phiên họp 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh QH
Phiên họp 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh QH
Lên top