Xây dựng Chính phủ điện tử: Phải lấy phục vụ người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ nhất Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ngày 20.9. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ nhất Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ngày 20.9. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ nhất Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ngày 20.9. Ảnh: VGP
Lên top