Việt Nam ký Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân

Đại diện các nước thành viên Liên Hợp Quốc trong buổi lễ ký kết. Ảnh: AFP
Đại diện các nước thành viên Liên Hợp Quốc trong buổi lễ ký kết. Ảnh: AFP