Việt Nam đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Cộng đồng Pháp ngữ

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đánh giá cao những thành quả Cộng đồng Pháp ngữ đạt được sau 50 năm xây dựng và phát triển. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đánh giá cao những thành quả Cộng đồng Pháp ngữ đạt được sau 50 năm xây dựng và phát triển. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đánh giá cao những thành quả Cộng đồng Pháp ngữ đạt được sau 50 năm xây dựng và phát triển. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top