Việt Nam kêu gọi bảo vệ dân thường trước nạn đói do xung đột

Nạn đói ở nhiều khu vực không chỉ do thiếu thương lực mà do xung đột kéo dài. Ảnh: AFP
Nạn đói ở nhiều khu vực không chỉ do thiếu thương lực mà do xung đột kéo dài. Ảnh: AFP
Nạn đói ở nhiều khu vực không chỉ do thiếu thương lực mà do xung đột kéo dài. Ảnh: AFP
Lên top