Việt - Hàn đối thoại lần thứ nhất về hợp tác kinh tế cấp Phó Thủ tướng

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Hàn Quốc Hong Nam-ki. Ảnh: Thành Chung.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Hàn Quốc Hong Nam-ki. Ảnh: Thành Chung.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Hàn Quốc Hong Nam-ki. Ảnh: Thành Chung.
Lên top