Việt Nam vươn lên thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 của Myanmar

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Soe Win. Ảnh: Thành Chung.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Soe Win. Ảnh: Thành Chung.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Soe Win. Ảnh: Thành Chung.
Lên top