Đề nghị Hàn Quốc xem xét biện pháp giảm nhập siêu của Việt Nam

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon. Ảnh: Thành Chung.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon. Ảnh: Thành Chung.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon. Ảnh: Thành Chung.
Lên top