Việt Nam mong muốn các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc mở rộng đầu tư

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong Bin. Ảnh: Thành Chung.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong Bin. Ảnh: Thành Chung.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong Bin. Ảnh: Thành Chung.
Lên top