Uỷ viên Trung ương không phải vì hết tuổi công tác mà rút về Trung ương

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương. Ảnh Báo BL
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương. Ảnh Báo BL
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương. Ảnh Báo BL
Lên top