Tuổi công tác

Uỷ viên Trung ương không phải vì hết tuổi công tác mà rút về Trung ương

Ái Vân |

Ủy viên Trung ương công tác ở Trung ương hay địa phương là đều xuất phát từ yêu cầu công tác và độ tuổi tái cử chứ không phải vì không đủ tuổi công tác ở địa phương mà rút về Trung ương.