Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm 2 nhân sự Chính phủ

Các đại biểu Quốc hội tiến hành biểu quyết. Ảnh: TTBC
Các đại biểu Quốc hội tiến hành biểu quyết. Ảnh: TTBC
Các đại biểu Quốc hội tiến hành biểu quyết. Ảnh: TTBC
Lên top