Dự kiến số lượng Uỷ viên Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên. Ảnh T.Vương
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên. Ảnh T.Vương
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên. Ảnh T.Vương
Lên top