Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét về bãi nhiệm bà Phan Thị Mỹ Thanh

Bà Phan Thị Mỹ Thanh. Ảnh TL
Bà Phan Thị Mỹ Thanh. Ảnh TL
Bà Phan Thị Mỹ Thanh. Ảnh TL