Nỗi lo với hàng tồn kho bất động sản từ các dự án dang dở

Mối lo hàng tồn kho đến từ các dự án dở dang. Ảnh: Quang Duy
Mối lo hàng tồn kho đến từ các dự án dở dang. Ảnh: Quang Duy
Mối lo hàng tồn kho đến từ các dự án dở dang. Ảnh: Quang Duy
Lên top