Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái

Ông Đinh Quốc Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Vietnamnet
Ông Đinh Quốc Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Vietnamnet
Ông Đinh Quốc Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Vietnamnet