Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái

Ông Đinh Quốc Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Vietnamnet
Ông Đinh Quốc Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Vietnamnet