Infographic: Bà Phan Thị Mỹ Thanh mắc những sai phạm nghiêm trọng nào?

Trong cuộc họp diễn ra ngày 4.5 sau khi đánh giá các vi phạm của bà Phan Thị Mỹ Thanh là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên, Ban Bí thư đã quyết định cách hết chức vụ, đề nghị bãi nhiệm tư cách ĐBQH bà Phan Thị Mỹ Thanh.

 
 

Infographic