Cách hết chức vụ trong Đảng, đề nghị bãi nhiệm ĐBQH đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh

Bà Phan Thị Mỹ Thanh trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Lao Động bên lề kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 14.
Bà Phan Thị Mỹ Thanh trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Lao Động bên lề kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 14.
Bà Phan Thị Mỹ Thanh trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Lao Động bên lề kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 14.
Lên top