Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định tiến hành quy trình xử lý kỷ luật ông Lê Phước Thanh

Ông Lê Phước Thanh (Ảnh: QH)
Ông Lê Phước Thanh (Ảnh: QH)