“Nhiều tỉnh thành có nhiều ông làm vương làm tướng lắm”

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh Võ Trọng Việt. Ảnh: QH.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh Võ Trọng Việt. Ảnh: QH.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh Võ Trọng Việt. Ảnh: QH.
Lên top