Trình tự bầu Chủ tịch Nước như thế nào?

Đại biểu Quốc hội bầu các chức danh trong bộ máy nhà nước tại kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIV (Ảnh: QH)
Đại biểu Quốc hội bầu các chức danh trong bộ máy nhà nước tại kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIV (Ảnh: QH)
Đại biểu Quốc hội bầu các chức danh trong bộ máy nhà nước tại kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIV (Ảnh: QH)
Lên top