Hội nghị Trung ương 8 sẽ có những nội dung gì?

Ông Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại họp báo (Ảnh: Xuân Hải)
Ông Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại họp báo (Ảnh: Xuân Hải)
Ông Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại họp báo (Ảnh: Xuân Hải)
Lên top