Trình miễn nhiệm Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Chủ tịch Nước trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: Khánh Nguyên
Chủ tịch Nước trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: Khánh Nguyên
Chủ tịch Nước trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: Khánh Nguyên
Lên top