Ông Phạm Minh Chính được giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá XV ở khối Chính phủ

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khoá XV khối Chính phủ. Ảnh: Hoàng Phong
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khoá XV khối Chính phủ. Ảnh: Hoàng Phong
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khoá XV khối Chính phủ. Ảnh: Hoàng Phong
Lên top