Phó Chủ tịch Nước tặng quà CNLĐ nghèo tỉnh Long An

Phó Chủ tịch Nước tặng quà CNLĐ nghèo tỉnh Long An. Ảnh: L.N
Phó Chủ tịch Nước tặng quà CNLĐ nghèo tỉnh Long An. Ảnh: L.N
Phó Chủ tịch Nước tặng quà CNLĐ nghèo tỉnh Long An. Ảnh: L.N
Lên top