Ông Phạm Minh Chính được đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ

Ông Phạm Minh Chính được đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Phạm Đông
Ông Phạm Minh Chính được đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Phạm Đông
Ông Phạm Minh Chính được đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Phạm Đông
Lên top