Phó Chủ tịch Nước tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top