TPHCM điều chỉnh giảm thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức

Cán bộ, công chức TPHCM sẽ giảm một nửa thu nhập tăng thêm để hỗ trợ người lao động mất thu nhập.  Ảnh: Minh Quân
Cán bộ, công chức TPHCM sẽ giảm một nửa thu nhập tăng thêm để hỗ trợ người lao động mất thu nhập. Ảnh: Minh Quân
Cán bộ, công chức TPHCM sẽ giảm một nửa thu nhập tăng thêm để hỗ trợ người lao động mất thu nhập. Ảnh: Minh Quân
Lên top