Công chức nào ở TPHCM được hưởng thu nhập tăng thêm theo quy định mới?

Cán bộ ở UBND quận 1 (TPHCM) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.  Ảnh: M.Q
Cán bộ ở UBND quận 1 (TPHCM) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: M.Q
Cán bộ ở UBND quận 1 (TPHCM) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: M.Q
Lên top