TPHCM: Cán bộ phục vụ dân tốt mới được nhận thu nhập tăng thêm

Cán bộ, nhân viên ở Q.Thủ Đức đang giải quyết thủ tục, hồ sơ cho người dân.  Ảnh: M.Q
Cán bộ, nhân viên ở Q.Thủ Đức đang giải quyết thủ tục, hồ sơ cho người dân. Ảnh: M.Q
Cán bộ, nhân viên ở Q.Thủ Đức đang giải quyết thủ tục, hồ sơ cho người dân. Ảnh: M.Q
Lên top