TPHCM thực hiện “cách ly toàn xã hội” như thế nào?

Sau Chỉ thị cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày để chống dịch COVID-19, các tuyến đường trung tâm TPHCM đã vắng nay càng vắng vẻ hơn.  Ảnh: Tú Phúc
Sau Chỉ thị cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày để chống dịch COVID-19, các tuyến đường trung tâm TPHCM đã vắng nay càng vắng vẻ hơn. Ảnh: Tú Phúc
Sau Chỉ thị cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày để chống dịch COVID-19, các tuyến đường trung tâm TPHCM đã vắng nay càng vắng vẻ hơn. Ảnh: Tú Phúc
Lên top