Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái: Lãnh đạo ở cơ sở phải đối thoại trực tiếp với dân

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái (Ảnh: QH)
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái (Ảnh: QH)
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái (Ảnh: QH)
Lên top