Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xử lý triệt để các dự án, doanh nghiệp nhà nước thua lỗ kéo dài

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị (Ảnh: NB)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị (Ảnh: NB)