Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Vân Sơn. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Vân Sơn. Ảnh: TTXVN