Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Bất cứ trường hợp nào vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: NB)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: NB)