Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tổng Bí thư làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đồng Tháp