Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Không chỉ hô hào, kêu gọi mà phải xử lý sai phạm bằng cơ chế, luật pháp

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp Ban Bí thư T.Ư Đảng sáng 10.4. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp Ban Bí thư T.Ư Đảng sáng 10.4. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp Ban Bí thư T.Ư Đảng sáng 10.4. Ảnh: TTXVN
Lên top