Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước trao quyết định bổ nhiệm, tiếp các Đại sứ

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu và các Đại sứ mới được trao quyết định. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu và các Đại sứ mới được trao quyết định. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu và các Đại sứ mới được trao quyết định. Ảnh: TTXVN
Lên top