Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước trao Quyết định thăng quân hàm cho 2 tướng lĩnh

Lên top