Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội đã tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 1. Ảnh: Trần Vương
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội đã tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 1. Ảnh: Trần Vương
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội đã tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 1. Ảnh: Trần Vương
Lên top