Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nói về 6 bài học kinh nghiệm nhiệm kỳ 2016-2021

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Nhật Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Nhật Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Nhật Bắc
Lên top