Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước: “Người chạy chức chạy quyền là không dùng“

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu. Ảnh: Trí Dũng
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu. Ảnh: Trí Dũng
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu. Ảnh: Trí Dũng
Lên top