Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước và Chủ tịch Triều Tiên

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chào mừng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chào mừng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chào mừng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: TTXVN.
Lên top