Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Trump

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Donald Trump. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Donald Trump. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Donald Trump. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Lên top