Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự kỷ niệm 70 năm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh TTXVN
Lên top