Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đọc thơ Tố Hữu nhớ Bác Hồ

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh T.Vương
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh T.Vương
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh T.Vương
Lên top