Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Bác

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VOV.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VOV.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VOV.
Lên top