Tiểu sử tân Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu sau Lễ tuyên thệ. Ảnh: Quochoi.vn
Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu sau Lễ tuyên thệ. Ảnh: Quochoi.vn
Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu sau Lễ tuyên thệ. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top